خانه / روغن محافظ | روغن ضد زنگ | روغن ضد خوردگی

روغن محافظ | روغن ضد زنگ | روغن ضد خوردگی

روغن محافظ | روغن ضد زنگ | روغن ضد خوردگی

روغن ضد زنگ همان Anti-corrosion ها هستند که در صنایع مختلف به منظور حفاظت قطعات فلزی در حین عملیات کاری، جابجایی و نگهداری در انبار، تولید می گردد. روغن ضد زنگ یا همان روغن محافظ به دلیل فرمولاسیون خاص خود، لایه ای محافظ در سطوح ایجاد نموده و ارتباط قطعه با اکسیژن موجود در هوا را قطع می کند که این کار از زنگ زدگی و خوردگی قطعات جلوگیری بعمل می آورد.
روغن محافظ به صورت پوششی محافظ عمل می کند. روغن ضد زنگ برای محافظت از قطعات و ابزار فلزی با آلیاژهای مختلف در مقابل زنگ ‌زدگی و خوردگی در مراحل ساخت قطعات و سپس نگهداری آنها در انبار استفاده می شود. از روغن محافظ همچنین برای جلوگیری از خوردگی و زنگ ‌زدگی سطوح داخلی موتورهای بنزینی و موتورهای دیزلی مورد استفاده در دریا و خشکی و محافظت کوتاه مدت از فلزات با آلیاژهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع روغن محافظ به به صورت روغنی ، اسپری و موم تولید می باشد.

خوردگی ( زنگ زدگی ) ناشی از عمل اکسیداسیون قطعات از موارد مهم تخریب قطعات تولیدی می باشد.

خوردگی قطعات در مراحل مختلف تولید موجب خسارات زیادی می گردد مانند:

خوردگی مواد اولیه قبل از تولید قطعات
خوردگی حین تولید
خوردگی پس از تولید و در زمان انبار داری
خوردگی در حین حمل و نقل خصوصا مسیر های طولانی
خوردگی حین مصرف قطعات تولید شده
و موارد دیگر

لذا جهت محافظت از خوردگی روشهای متنوعی متناسب با شرایط وجود دارد.

پوشش های دائمی مانند رنگ زدن قطعات و …
پوشش های موقت مانند روغن کاری – بسته بندی های مناسب – تجهیزات و لوازم مخصوص

استفاده از روغنهای مخصوص محافظت از خوردگی در صنعت بسیار پر مصرف و مهم می باشد .

روش های محافظت از خوردگی

استفاده از روغنهای محافظ خوردگی بر روی سطح قطعات
استفاده از پوششهای موقت سطحی
استفاده از ممانعت کننده های فاز بخار
استفاده از مواد جاذب رطوبت